KHUNG TRẦN

Có 02 loại hệ khung trần :

Hệ khung trần nổi : Trần nổi là bộ phận của công trình có tác dụng bao che, cách nhiệt và trang trí nội thất. Hệ thống khung trần nổi sẽ thấy được khung viền phối với tấm trần trước và sau khi công trình hoàn thiện.

Hệ khung trần chìm : Là một bộ phận của công trình góp phần bao che, cách âm, cách nhiệt và để xử lý những khiếm khuyết trong xây dựng trang trí nội thất. Hệ thống khung trần chìm sẽ được bao phủ bằng tấm thạch cao bên ngoài sau khi công trình hoàn thiện.

Trần được làm từ vật liệu: tấm thạch cao, Alu, ERON, PRIMA, nhựa, nhôm.....

 


       

KHUNG TRẦN NỖI


       

KHUNG TRẦN CHÌM

SẢN PHẨM LIÊN QUAN